Ecologische Quickscan Flora & Fauna

In het kader van de Wet Natuurbescherming is het soms nodig om bij ruimtelijke ontwikkelingen na te gaan welke gevolgen dat heeft voor de natuur, en dan met name voor beschermde soorten. Dit proces begint altijd met een ecologische quickscan van de flora & fauna ter plaatse. Er wordt dan gekeken naar de mogelijkheden voor de aanwezigheid van beschermde soorten. Een van de uitkomsten van een ecologische quickscan kan zijn dat beschermde soorten niet aanwezig zijn. Het kan ook zijn dat nader onderzoek moet worden uitgevoerd om dit definitief vast te stellen. Faunatech heeft 15 jaar ervaring met het uitvoeren van quickscans en kan deze goed en voordelig voor u uitvoeren. Vraag naar een offerte.


prev next