eDNA


En vrij recente ontwikkeling zijn inventarisaties met behulp van eDNA. Hiervoor wordt water uit een plas of sloot gefilterd. En aan de minima hoeveelheden DNA die dan worden verzameld, kunnen op het laboratorium, de in het water aanwezige dieren worden vastgesteld. Dit laatste onderdeel wordt uitgevoerd door specialisten. Het verzamelen van de monsters kan door Faunatech worden uitgevoerd.


prev next