Vleermuismonitoring


Met behulp van geavanceerde apparatuur (autorecorders) kunnen vleermuizen langdurig worden gemonitord. Er kunnen automatisch opnames worden gemaakt van aanwezige vleermuizen die met behulp van speciale software ook automatisch op soort kunnen worden gebracht. Door grote hoeveelheden data (big data) te verzamelen, kunnen patronen worden ontdekt in het gedrag van vleermuizen en kunnen bijzondere waarnemingen worden verricht die tijdens regulier vleermuisonderzoek vrijwel onmogelijk zijn. Faunatech maakt gebruik van verschillende types Batcorders van de firma EcoObs. Deze apparatuur is door ons bijvoorbeeld met succes gebruikt om te monitoren hoeveel vleermuizen in de buurt van rotors van windmolens komen, of om het belang van vliegroutes, kraamkolonies en winterverblijven vast te stellen. Autorecorders kunnen ook worden gebruikt om de effecten van evenementen op vleermuizen vast te stellen.


prev next
  • Onderzoek met autorecorder langs migratieroute van vleermuizen