Herpetofauna en vissen


Onder herpetofauna wordt de groep van amfibieën en reptielen verstaan. Ondanks de verschillende levenswijzen zijn er toch ook grote overeenkomsten tussen deze twee soortgroepen. In het kader van ANLb (agrarisch natuur- en landschapsbeheer) worden in 2019, 2020, en 2021 een groot aantal vaste kilometerhokken geïnventariseerd op amfibieën en vissen in het agrarisch gebied. Hiervoor wordt een schepnet gebruikt en in een aantal gevallen wordt gebruik gemaakt van eDNA. Onderzoek naar reptielen vindt vaak plaats door middel van zichtwaarnemingen onder geschikte omstandigheden. Aanvullend kunnen ook zogenaamde reptielenplaatjes worden gebruikt, deze blijven liggen in het veld en af en toe wordt gecontroleerd of ze door reptielen (of amfibieën) als schuilplaats in gebruik zijn genomen.


prev next