Vleermuiskasten en nestkasten


Als verblijfplaatsen van vleermuizen verloren gaan, moeten deze vaak worden vervangen (mitigatie). Faunatech kan daar bij van dienst zijn door vleermuiskasten te bouwen en/of te plaatsen. Iedere soort vleermuis heeft zijn eigen leefgebied, zijn eigen voedsel en zijn eigen type verblijfplaatsen. Daardoor heeft ook iedere soort zijn eigen wensen met betrekking tot een vleermuiskast. Faunatech heeft ruime kennis op het gebied van vleermuiskasten en kan u adviseren welke vleermuiskasten voor welke vleermuizen geschikt zijn.
Net als vleermuizen verliezen vogels soms ook hun nestgelegenheid als gevolg van renovaties of sloop. Ook hiervoor kan Faunatech vervangende verblijfplaatsen verzorgen.
Ook voor andere diersoorten zoals boommarter, steenmarter, Kerkuil, Steenuil etc. behoren vervangende nestkasten tot de mogelijkheden.


prev next