Woningbouw en sloop

Met name bij sloop van gebouwen waar beschermde soorten in verblijven is soms ecologische begeleiding nodig. Maar ook bij nieuwbouw kan dit het geval zijn. Faunatech is terzake kundige op het gebied van ecologie en wij hebben ruime ervaring op het gebied van ecologische begeleiding bij woningbouwprojecten. Wij kunnen u helpen bij het nemen van ontmoedigende maatregelen zodat vleermuizen en broedvogels uit een sloopproject worden geweerd. Wij kunnen ook bouwlocaties vrij houden van broedvogels of beschermde amfibieƫn of reptielen. Faunatech staat bekend om haar pragmatische aanpak en is in het bezit van VCA certificering. Tijdens het project worden wij onderdeel van uw team zodat we het werk gezamenlijk tot een goed einde kunnen brengen.

prev next