Insecten


De meeste insecten inventarisaties die Faunatech heeft uitgevoert waren in het kader van SNL (Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer). In de periode van 15 mei tot en met 15 september worden natuurgebieden vier keer bezocht en vlakdekkend geïnventariseerd op dagvlinders, libellen en sprinkhanen. Deze worden herkend aan het vliegbeeld of het uiterlijk (vlinders en libellen) of aan het geluid (sprinkhanen). Bij Faunatech staat het grootste deel van de zomerperiode in het teken van deze inventarisaties.


prev next